Projekt unijny BioekoGroup

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szybka Ścieżka - 1.1.1 POIR, tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów tworzywa PET, której rezultatem będzie folia jednowarstwowa pochodząca w 100% z recyklatów, przeznaczona do produkcji opakowań dla gałęzi przemysłu.
Nowa technologia recyklingu będzie się charakteryzować niespotykanymi dotąd właściwościami, znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie substytucyjne m.in:

  • Zwiększeniem poziomu recyklingu poprzez wielokrotne wykorzystanie polimeru PET,
  • wielokrotnym powieleniem procesu przy znikomej degradacji termicznej oraz mniejszym wydatkiem energetycznym dzięki innowacyjnej technologii wytłaczania,
  • ograniczeniem degradacji termicznej przetworzonego materiału, ocenianej w oparciu o zmiany lepkości istotnej,
  • konkurencyjnością cenową gotowego produktu – dostępne na rynku technologie wytwarzają folię trójwarstwową A-B-A, gdzie warstwą A stanowi w 40% polimer oryginalny natomiast warstwę B w 60% recyklat,
  • całkowitym zastąpieniem tworzywa pierwotnego PET tworzywem z recyklingu
  • dopuszczeniem do kontaktu z produktami spożywczymi folii wykonanej w 100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

Wartość projektu: 19.851.850.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12.793.622.50 PLN

Potrzebujesz więcej informacji?

Wyślij do nas zapytanie, a nasi pracownicy odezwą się do Ciebie tak szybko, jak tylko to możliwe!