Recykling tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne należą do materiałów, które w większości przypadków nadają się do odzysku i ponownego wykorzystania w postaci tworzenia nowych elementów. Najczęściej odpady pochodzą z przemysłu opakowaniowego, trafiając do kosza po zużyciu danego produktu. Aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości poddawane są recyklingowi, a następnie wykorzystywane do produkcji nowych materiałów. 

Recykling Mechaniczny

Jedna z najpopularniejszych metod to recykling mechaniczny. Polega na segregacji odpadów, ich posortowaniu, a następnie oczyszczeniu (umyciu) z pozostałych resztek. W następnej kolejności są one rozdrabniane przy pomocy maszyn, a uzyskany granulat może zostać wykorzystany do modyfikacji i wytwarzania artykułów. 

Recykling Termiczny

Polega na poddawaniu odpadów rozkładowi w wysokiej temperaturze bez użycia tlenu lub zagazowaniu w celu pozyskania energii. Ogromną zaletą tego procesu jest brak konieczności oczyszczania materiałów. 

Recykling chemiczny

W przypadku PET recykling chemiczny prowadzi do depolimeryzacji i ingerencji w strukturę tworzywa. Stosowana jest zwykle hydroliza prowadząca do uzyskania kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego pod wpływem wody w warunkach kwasowych lub zasadowych. Korzyścią tego zabiegu jest możliwość otrzymania wielu rodzajów produktów.

Sam proces przetwarzania odpadów i ich ponownego wykorzystywania jest bardzo istotny dla dobra naszego środowiska. Już na wstępnym etapie ich właściwa segregacja może przyczynić się do zapobiegania gromadzeniu się odpadów, a dzięki niej mogą one zostać recyklingowane. 

Aby prowadzić działania ekologiczne i dbać o otoczenie, nasza firma skupuje postprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych oraz butelki PET. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów!